Global Graduate Program

ODSKOČNA DASKA ZA VAŠU INTERNACIONALNU KARIJERU U GENERALI GRUPI

Global Graduate Program je savršen početak vašeg puta ka uspešnoj karijeri.

Program Generali Global Graduate ima za cilj regrutovanje novih talenata, koji dobijaju priliku da u okviru Generali grupe započnu svoju međunarodnu karijeru. Po principu internacionalne rotacije poslova, pruža se mogućnost rada u nekom od sektora u jednoj od šezdeset zemalja sveta.

Tokom 18 meseci trajanja programa učesnici imaju priliku da steknu nova znanja i iskustva i dobiju vredne savete od najuticajnijih ljudi u industriji osiguranja. Pripravnici u raznim sektorima naše kompanije razvijaju svoje veštine uz konstantan podsticaj i ohrabrenje na putu ka zvanju stručnjaka ili menadžera. Po završetku programa učesnicima se pruža mogućnost da rade u jednoj od kompanija Generali grupe širom sveta.

Global Graduate Program zahteva veliku odlučnost i posvećenost kandidata, kao i fleksibilnost po pitanju vremena.

Pokažite nam šta znate.