Obaveštenje o zaštiti ličnih podataka sajt Drustva DUDPF

Akcionarsko društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom GENERALI, Beograd (u daljem tekstu: Društvo) sa registrovanim sedištem u Beogradu, na adresi Vladimira Popovića br. 8, kao rukovalac, prikuplja podatke o ličnosti:

 • članova dobrovoljnih penzijskih fondova,
 • korisnika, u slučaju smrti člana dobrovoljnog penzijskog fonda (naslednika),
 • zakonskog zastupnika i stvarnog vlasnika organizatora penzijskog plana ili poslodavca koji uplaćuje penzijske doprinose za svoje zaposlene,
 • posetilaca naše internet stranice.

 

Zašto su nam potrebni vaši podaci o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u svrhu:

1. zaključenja i ispunjenja ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu,

2. ispunjenja obaveza propisanih zakonom (npr. obaveze sprečavanja pranja novca),

3. davanja informacija o pogodnostima koje Društvo omogućava članovima,

4. sigurnije identifikacije kada pretražujete našu internet stranicu,

5. odgovaranja na vaše komentare, sugestije i pitanja.

Obrada podataka o ličnosti za potrebe navedene u tački 1. neophodna je za zaključenje i ispunjenje ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu.

Obrada podataka o ličnosti za potrebe navedene u tački 2. neophodna je radi poštovanja zakonskih obaveza Društva.

Obrada podataka o ličnosti za potrebe navedene u tački 3. zasniva se na legitimnom interesu Društva koji se ogleda u povećanju zadovoljstva članova i kontinuiranoj brizi o njima.

Obrada podataka o ličnosti za potrebe navedene u tački 4. zasniva se na legitimnom interesu Društva da spreči i identifikuje moguće zloupotrebe i da omogući bezbedno pretraživanje internet stranice.

Obrada podataka o ličnosti za potrebe navedene u tački 5. zasniva se na vašem zahtevu za preduzimanje radnji u cilju zaključenja ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i u svrhu podnošenja prigovora. U slučaju pohvala i sugestija na rad Društva, obrada podataka se zasniva na legitimnom interesu Društva.

 

Zašto nam morate dati svoje podatke o ličnosti

Obrada vaših podataka o ličnosti je neophodna za izvršenje ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu koji smo sa vama zaključili i za poštovanje naših zakonskih obaveza.

Nedostavljanje traženih ličnih podataka, kao i dostavljanje delimično tačnih ili nepotpunih podataka, onemogućava naše izvršavanje ugovornih i zakonskih obaveza.

Vaši lični podaci su nam potrebni za prikazivanje internet stranice i garantovanje njene stabilnosti i bezbednosti. Vi možete prihvatiti ili odbiti da nam ih date, ali bez vaših ličnih podataka ne možemo da vam pružimo najbolje moguće korisničko iskustvo.

 

Koje podatke o ličnosti koristimo

Za napred navedene svrhe obrađujemo isključivo sledeće podatke o ličnosti:

 • biografske i identifikacione podatke;
 • kontakt podatke;
 • podatke o ugovoru o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu;
 • broj bankovnog računa;
 • podatke o trajnoj nesposobnosti za rad;
 • IP adrese – ne za prikupljanje podataka o ličnosti, već kao podatke o pretraživanju;
 • podatke o pretraživanju – kao zbirne podatke, samo u statističke svrhe;
 • kolačiće i druge identifikacione sesije (tehničke i profilne).

Podatke o ličnosti dostavljate vi, lično, odnosno zakonski zastupnici člana (roditelji, staratelji), ili ih dobijamo preko organizatora penzijskog plana, poslodavca koji uplaćuje penzijske doprinose za svoje zaposlene.

 

Sa kim delimo vaše podatke

Naši zaposleni obrađuju vaše podatke o ličnosti u skladu s postupcima koji obezbeđuju adekvatan nivo bezbednosti i privatnosti podataka. S tim u vezi, Društvo sprovodi standard ISO27001 za bezbednost informacija i niz drugih tehničkih mera zaštite.

Vaše podatke o ličnosti možemo da delimo samo sa trećim licima ovlašćenim da vrše obradu podataka o ličnosti za napred navedene svrhe (povezana lica Generali grupe, Narodna banka Srbije, Uprava za sprečavanje pranja novca, eksterni revizori, kastodi banka, organizacije koje se bave telematikom, održavanjem internet stranica i administracijom za potrebe Društva).

Naši zaposleni i treća lica koja obrađuju vaše podatke o ličnosti dobijaju izričita uputstva o načinu obrade podataka.

 

Gde prenosimo vaše podatke

Generalno, vaše podatke o ličnosti ne prenosimo van teritorije Republike Srbije i zemalja Evropske unije.

Kada je prenos vaših podataka o ličnosti neophodan, on se vrši  u skladu sa važećim zakonima i međunarodnim sporazumima, uz primenu odgovarajućih mera zaštite (npr. standardne ugovorne klauzule, obavezujuća poslovna pravila, odobreni kodeksi postupanja, izdati sertifikati, ugovorne odredbe između rukovaoca i obrađivača uz odobrenje Poverenika).

 

Vaša prava u pogledu obrade podataka o ličnosti

Imate sva zakonska prava u pogledu obrade podataka o ličnosti: pravo na pristup, ispravku, dopunu i brisanje podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor i pravo na prenosivost podataka.

 

Vaše pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu

Ukoliko smatrate da se obradom vaših podataka o ličnosti krši Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na adresu navedenu na internet stranici https://www.poverenik.rs/sr.

 

Koliko dugo čuvamo vaše podatke o ličnosti

Koliko dugo ćemo čuvati vaše podatke o ličnosti zavisi od pravnog osnova i svrhe njihove obrade, u skladu sa važećim zakonima o privatnosti.

Kada se obrada podataka vrši na osnovu ugovora, vaše podatke dužni smo da čuvamo tokom čitavog trajanja ugovornog odnosa i 10 godina posle isteka ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu.

Podatke prikupljene na osnovu saglasnosti za kolačiće čuvamo 12 meseci, odnosno do opoziva saglasnosti, šta god da prvo nastupi, dok podatke prikupljene na osnovu legitimnog interesa čuvamo do ispunjenja svrhe u koju su prikupljeni.

 

Lice za zaštitu podatka o ličnosti

Društvo je imenovalo lice za zaštitu podatka o ličnosti.

Za sva pitanja koja se tiču vaših prava u vezi sa obradom podatka o ličnosti možete kontaktirati sa licem za zaštitu podataka o ličnosti putem:

 • kontakt centra: 011 222 0 505
 • e-pošte: penzijskifond@generali.rs
 • redovne pošte: Generali ad Beograd dudpf, Vladimira Popovića 8, 11000 Beograd

Prijavu povrede podataka o ličnosti možete izvršiti dostavljanjem popunjenog Formulara za prijavu povrede na mail dpo@generali.rs.