Povlačenje sredstava

  • Pravo člana dobrovoljnog penzijskog fonda na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima se stiče sa navršenih 58 godina života (u daljem tekstu: pravo na akumulirana sredstva).
  • Izuzetno, pravo na akumulirana sredstava može se ostvariti i pre navršene 58 godine života u slučaju trajne nesposobnosti za rad, prema nalazu organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
  • Povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima član fonda mora započeti najkasnije sa navršenih 70 godina života.

Akumulirana sredstva mogu se povući:

  • opcijom jednokratne isplate (maksimalno 30% sredstava, a ostatak odabranom programiranom isplatom minimum godinu dana)
  • opcijom programirane isplate
  • opcijom kupovine anuiteta – ukupno akumulirana sredstva na individualnom računu člana prenose u društvo za osiguranje radi kupovine anuiteta
  • kombinovanom opcijom prethodno navedenih mogućnosti.

Član sam bira dinamiku kojom će mu biti isplaćivana akumulirana sredstva sa individualnog računa i to tek kad stekne pravo za korišćenje sredstava.

Napomena: Lica koja imaju zaključene ugovore o članstvu, odnosno lica za koja su zaključeni ugovori o penzijskom planu do dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima stižu pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima sa navršene 53 godina života i mogu povući jednokratnom isplatom do 100% akumuliranih sredstava, dok lica čije je članstvo počelo nakon stupanja na snagu ovog Zakona to pravo stižu sa navršenih 58 godina života i jednokratnom isplatom mogu povući do 30% akumuliranih sredstava.