Upravljanje integrisanim sistemom menadžmenta

Akcionarsko društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali Beograd posluje u okviru integrisanog sistema menadžmenta i usaglašeno je sa standardima:

ISO 9001:2015 ‒ opšti standard upravljanja kvalitetom (2011 godina).

ISO 27001:2013 ‒ upravljanje bezbednošću informacija (2013 godina).