Opšti uslovi korišćenja

Opšti uslovi korišćenja

ONLINE pristupanje dobrovoljnom penzijskom fondu

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA VEB-STRANICE I ONLINE PRISTUPANJA DOBROVOLJNOM PENZIJSKOM FONDU

Koristeći veb-stranice Akcionarskog društva za upravljanje dobroljnim penzijskim fondom GENERALI Beograd (u daljem tekstu: Generali a.d. Beograd DUDPF), pristajete na pravila definisana ovim Opštim uslovima korišćenja prilikom online pristupanja dobrovoljnom penzijskom fondu i na postupanje sa vašim podacima u skladu sa Obaveštenjem o zaštiti ličnih podataka i informacija.

Generali a.d. Beograd DUDPF zadržava pravo da u bilo koje doba ove Opšte uslove izmeni i dopuni u skladu sa zakonom i svojim poslovnim potrebama. Svaka izmena ili dopuna ovih Opštih uslova obavezujuća je od dana objavljivanja na veb- stranici Generali a.d. Beograd DUDPF. Svaki korisnik veb- stranice je u obavezi da pre njenog korišćenja pročita Opšte uslove korišćenja i upozna se sa njima.

Ograničenje korišćenja veb-stranice

Sadržina ove veb-stranice je vlasništvo Generali a.d. Beograd DUDPF. Korišćenje, menjanje, kopiranje, štampanje, prikazivanje, reprodukcija, distribucija ili objavljivanje dela ili cele sadržine veb-stranice Generali a.d. Beograd DUDPF nije dozvoljeno bez prethodne pismene saglasnosti Generali a.d. Beograd DUDPF Pregledanje ili štampanje dela veb-stranice dozvoljeno je isključivo za lične, nekomercijalne potrebe njenih korisnika.

Ni pod kojim okolnostima Generali a.d. Beograd DUDPF nije odgovorno niti će preuzeti odgovornost za štetne posledice nastale usled kraćeg ili dužeg prekida rada veb-servisa, nepravilnog funkcionisanja ili problema u funkcionisanju interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi ili problema sa njom, problema u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili drugih uređaja i opreme koji su van kontrole i uticaja Generali a.d. Beograd DUDPF.

Pružanje ispravnih i tačnih podataka

Tokom postupka online pristupanja dobrovoljnom penzijskom fondu putem Interneta, član dobrovoljnog penzijskog fonda je dužan da pruži istinite i potpune podatke, kao i da na sva pitanja odgovori ispravno i tačno.

Generali a.d. Beograd DUDPF neće snositi odgovornost za unos neispravnih, nepotpunih ili netačnih informacija od strane člana dobrovoljnog penzijskog fonda tokom procesa online pristupanja dobrovoljnom penzijskom fondu.

Rešavanje sporova i nadležnost suda

Korišćenjem ove web stranice neopozivo pristajete da sve sporove proizašle iz ili u vezi sa korišćenjem ove web stranice ili online pristupanja dobrovoljnom penzijskom fondu, rešavate sporazumno sa Generali a.d. Beograd DUDPF, a u slučaju da nastali spor ne može da se reši sporazumno, za rešavanje spora nadležan je stvarno i mesno nadležni sud u Beogradu, prema sedištu Generali a.d. Beograd DUDPF.

Upotreba cookies

Veb-stranica Generali a.d. Beograd DUDPF koristi „kolačiće” (cookies) kako bi korišćenje interneta bilo prilagođeno potrebama korisnika. Kolačić je tekstualna datoteka koju provajder veb-stranice snima na vaš hard disk. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili unošenje virusa u vaš računar. Kolačići se dodeljuju pojedinačno i može ih čitati samo provajder veb-stranice u domenu u kome je kolačić snimljen.