Transfer sredstava

U skladu sa Odlukom o otvaranju, vođenju i prenosu individualnih računa članova dobrovoljnog penzijskog fonda (član 11), član fonda može preneti sredstva sa svog individualnog računa iz jednog u drugi fond podnošenjem Zahteva za prenos sredstava. Zahtev se podnosi društvu za upravljanje fondom iz kojeg se prenose sredstva.