Vizija, misija i vrednosti

Naša vizija, misija, vrednosti i kodeks ponašanja postavljaju osnovna očekivanja za svakoga ko radi u ime kompanije Generali.

Naša vizija

Our Vision is to actively protect and enhance people's lives.

 • Actively (Aktivno): kroz osiguranje, mi imamo aktivnu i vodeću ulogu u poboljšanju života ljudi.
 • Protect (Zaštititi): posvećeni smo suštini osiguranja – upravljanju i ublažavanju rizika, kako pojedinaca tako i ustanova.
 • Enhance (Poboljšati): posvećeni smo stvaranju novih vrednosti.
 • People (Ljudi): veoma brinemo o budućnosti i životu naših klijenata i svojih zaposlenih.
 • Lives (Životi): konačno, utičemo na kvalitet života ljudi; bogatstvo, bezbednost, saveti i usluge dugoročno imaju odlučujuću ulogu u poboljšanju izabranog načina života ljudi.

Naša misija

Our Mission is to be the first choice by delivering relevant and accessible insurance solutions.

 • First choice (Prvi izbor): logička i prirodna radnja koja priznaje najbolju ponudu na tržištu, na osnovu jasnih prednosti i benefita.
 • Delivering (Pružanje): obezbeđujemo dostignuća koja teže najvišim dostignućima.
 • Relevant (Relevantan): predviđanje ili ispunjavanje potreba realnog života koje se smatraju vrednim, prilagođavanjem lokalnim ili ličnim potrebama i navikama.
 • Accessible (Pristupačan): jednostavno i pre svega dostupno, razumljivo i korisno; uvek na raspolaganju po konkurentnoj ceni.
 • Insurance Solutions (Osiguravajuća rešenja): naš cilj je da ponudimoi i skrojimo sjajnu kombinaciju zaštite, saveta i usluge.

Naše vrednosti

Deliver on the promise

 • Dugoročnim ugovorima uzajamnog poverenja vezujemo se za svoje ljude, klijente i druge zainteresovane strane; sav naš rad usmeren je ka poboljšanju života naših klijenata.
 • Disciplinovano i u potpunosti smo posvećeni ispunjenju ovog obećanja, i tako utičemo na ovaj dugotrajni odnos.

Value our people

 • Mi cenimo svoje ljude, podstičemo raznolikost, ulažemo u kontinuirano učenje i razvoj i stvaramo transparentno, kohezivno i pristupačno radno okruženje. Razvoj naših ljudi će obezbediti dugoročnu budućnost naše kompanije.

Live the community

 • Ponosni smo što pripadamo globalnoj Grupi, koja ima snažne, stabilne i dugoročne odnose na svim tržištima na kojima posluje. Naša tržišta su naši domovi.

Be open

 • Mi smo radoznali, pristupačni i osnaženi ljudi, otvorenih i raznovrsnih stavova, koji žele da gledaju na stvari iz različite perspektive.

Kodeks ponašanja

Kodeks ponašanja Generali grupe, zajedno sa našim Vrednostima (Value our people, Deliver on the promise, Be open, Live the community), predstavlja temelj kulturnog identiteta Grupe, koji ima za cilj postizanje dugoročnog uspeha i održivosti, davanje pozitivnog doprinosa dobrobiti svih zainteresovanih strana i, na kraju, ostvarenja cilja da se ljudima omogući da imaju sigurniju i održiviju budućnost, jer su nam njihovi životi i snovi važni.

Generali Grupa je svesna osnovne uloge slobodne konkurencije u stvaranju novih poslovnih mogućnosti i boljih rezultata i ima nultu toleranciju prema korupciji u svim oblicima, uključujući mito i iznudu.

 

Upoznajte se sa Kodeksom ponašanja Generali Grupe

Želimo da sve zainteresovane strane slobodno postavljaju pitanja i da prijave svaki potencijalni problem u vezi sa praksom ili ponašanjem koje se smatra neprikladnim ili u suprotnosti sa zakonom, Kodeksom ponašanja ili nekim drugim internim propisom.

 

Prijavljivanje potencijalnih problema

Pozivamo zainteresovane strane da prijave svaki potencijalni problem putem sledećih kanala:

 • standardnom poštom: GENERALI AD BEOGRAD DUDPF, Vladimira Popovića 8, 11070 Novi Beograd
 • imejlom na: compliance@generali.rs
 • putem Linije za uzbunjivače na sledećoj stranici: Group Whistleblowing Helpline
 • preko imejla ili adrese Compliance Officer-a Grupe:
  imejl: concerns.co@generali.com,
  adresa: Group Compliance – Group Ethics & Investigations, Via Machiavelli 3, 34132 Trieste, Italy.