Vizija, misija i vrednosti

Naša vizija, misija, vrednosti i kodeks ponašanja postavljaju osnovna očekivanja za svakoga ko radi u ime kompanije Generali.

Naša vizija

Our Vision is to actively protect and enhance people's lives.

 • Actively (Aktivno): kroz osiguranje, mi imamo aktivnu i vodeću ulogu u poboljšanju života ljudi.
 • Protect (Zaštititi): posvećeni smo suštini osiguranja – upravljanju i ublažavanju rizika, kako pojedinaca tako i ustanova.
 • Enhance (Poboljšati): posvećeni smo stvaranju novih vrednosti.
 • People (Ljudi): veoma brinemo o budućnosti i životu naših klijenata i svojih zaposlenih.
 • Lives (Životi): konačno, utičemo na kvalitet života ljudi; bogatstvo, bezbednost, saveti i usluge dugoročno imaju odlučujuću ulogu u poboljšanju izabranog načina života ljudi.

Naša misija

Our Mission is to be the first choice by delivering relevant and accessible insurance solutions.

 • First choice (Prvi izbor): logička i prirodna radnja koja priznaje najbolju ponudu na tržištu, na osnovu jasnih prednosti i benefita.
 • Delivering (Pružanje): obezbeđujemo dostignuća koja teže najvišim dostignućima.
 • Relevant (Relevantan): predviđanje ili ispunjavanje potreba realnog života koje se smatraju vrednim, prilagođavanjem lokalnim ili ličnim potrebama i navikama.
 • Accessible (Pristupačan): jednostavno i pre svega dostupno, razumljivo i korisno; uvek na raspolaganju po konkurentnoj ceni.
 • Insurance Solutions (Osiguravajuća rešenja): naš cilj je da ponudimoi i skrojimo sjajnu kombinaciju zaštite, saveta i usluge.

Naše vrednosti

Deliver on the promise

 • Dugoročnim ugovorima uzajamnog poverenja vezujemo se za svoje ljude, klijente i druge zainteresovane strane; sav naš rad usmeren je ka poboljšanju života naših klijenata.
 • Disciplinovano i u potpunosti smo posvećeni ispunjenju ovog obećanja, i tako utičemo na ovaj dugotrajni odnos.

Value our people

 • Mi cenimo svoje ljude, podstičemo raznolikost, ulažemo u kontinuirano učenje i razvoj i stvaramo transparentno, kohezivno i pristupačno radno okruženje. Razvoj naših ljudi će obezbediti dugoročnu budućnost naše kompanije.

Live the community

 • Ponosni smo što pripadamo globalnoj Grupi, koja ima snažne, stabilne i dugoročne odnose na svim tržištima na kojima posluje. Naša tržišta su naši domovi.

Be open

 • Mi smo radoznali, pristupačni i osnaženi ljudi, otvorenih i raznovrsnih stavova, koji žele da gledaju na stvari iz različite perspektive.

Kodeks ponašanja

Generali Kodeks ponašanja je naš vodič za činjenje pravih stvari. Naš Kodeks postavlja etička očekivanja za svakog ko radi za ili u ime kompanije Generali širom sveta.Ovde možete preuzeti naš Kodeks na srpskom jeziku.

Postojanje zajedničkog skupa vrednosti i jasnih etičkih očekivanja u našem Kodeksu pomaže nam da donosimo odluke na dosledan način, i omogućava da naše radno mesto bude okruženje u kojem se uvek može osloniti na iskrenost, otvorenost i poštenje. Kada se neko suočava sa etičkom dilemom, naše vrednosti i naš Kodeks će ga voditi.

Od naših rukovodilaca se očekuje da budu uzori našeg Kodeksa i da čine sve da se članovi njihovog tima osećaju prijatno kada postavljaju pitanja o tome da li su određeno ponašanje ili poslovni predlozi u skladu sa našim vrednostima i principima našeg Kodeksa. Pored toga, online i programi obuke koje drže predavači u kombinaciji sa sveobuhvatnim programom komunikacije, obezbeđuju da su svi naši zaposleni u potpunosti svesni važnosti našeg Kodeksa i njihove odgovornosti da jasno progovore ako imaju bilo kakva pitanja.

Svi se podstiču da izraze sumnje ili traže objašnjenja u vezi s bilo kojim aspektom našeg Kodeksa. Da bismo ovo olakšali, obezbedili smo lokalne i kanale za izveštavanje na nivou  Grupe, koji omogućavaju ljudima prijavljivanje  bilo kakvog problema  u bilo kojoj zemlji u kojoj poslujemo .

Poverljivost je zagarantovana i imamo nultu toleranciju za bilo koji oblik odmazde.