Aktivacija naloga

Aktivacija naloga na korisnickom portalu

Molimo Vas unesite sledeće podatke:

Polja označena sa * su obavezna

Potrebno je da nova lozinka sadrži minimum 8 karaktera od kojih je bar jedno veliko slovo i bar jedan broj.