Generali akademija

Generali akademija osnovana je u junu 2011. godine i čini organizacionu celinu Direkcije za ljudske resurse i organizaciju. Tu se prikupljaju, sistematizuju i na naše zaposlene efikasno prenose znanja i iskustva Generali grupe. Akademija zato predstavlja konkurentsku prednost Generali Osiguranja Srbija i Generali Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i od strateškog je značaja za kompaniju. U njoj zaposleni stiču znanja i veštine koji će im koristiti na tržištu osiguranja.

Generali akademija ima tri odseka, 26 smerova, preko 90 različitih treninga i preko 150 modula. Programi obuke podeljeni su u četiri grupe:

  • Programi osiguranja
  • Veštine prodaje
  • Poslovna efikasnost
  • Liderstvo

Nastavne planove i programe izrađuju i izvode profesionalni treneri sa višegodišnjim iskustvom u kompaniji, uz tesnu saradnju sa ekspertima kompanije i van nje. Obuka se sprovodi u skladu sa najboljom svetskom praksom i naučnim saznanjima, uz kombinaciju savremenih pedagoških pristupa (e-učenje), interaktivnih grupnih treninga i individualnog rada sa zaposlenima. Nastava se odvija u posebno opremljenim prostorijama akademije u Beogradu i većini regionalnih centara širom Srbije. Struktura i metodologija akademije omogućavaju brzo i efikasno reagovanje na razvojne potrebe zaposlenih u skladu sa zahtevima dinamičnog tržišta na kojem Generali Osiguranje Srbija i Generali Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom posluju.

Svi zaposleni u Generali Društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom u akademiji stiču znanja i veštine potrebne za efikasno obavljanje posla. To se zvanično potvrđuje i diplomom Generali akademije, koja se polaznicima svečano dodeljuje po završetku obuke.