O fondu Basic

Najbolje vreme da zaštitite svoju budućnost je sada

Sistem obaveznog penzijskog osiguranja suočava se sa sve više problema i sve je teže održiv. Zato su dobrovoljni penzijski fondovi najbolji način da se obezbede dodatni prihodi za treće doba.

Generali Basic je namenjen članovima koji žele da se njihova sredstva ulažu kako bi se ostvarili najbolji prinosi uz minimalne rizike ulaganja i kako bi se zaštitili od inflacije na duži rok.

Ukoliko želite dodatno da obezbedite prihode u starosti, možete sami ili u posredstvom svojih poslodavaca, da uplaćujete doprinose u Generali dobrovoljni penzijski fond i štedite za svoju penziju.

 

Vaše beneficije

  • Jednostavan i pristupačan način štednje
  • Višestruki nadzor i kontrola poslovanja od strane NBS
  • Objedinjuje interese građana, poslodavca i države
  • Duži period članstva veća penzija (mlađe osobe su u prednosti)
  • Dužina radnog staža nema uticaja
  • Ne ukida pravo na državnu penziju
  • Olakšice za poslodavce – faktor za snažan razvoj i uspeh penzijskih reformi
fond basic generali dobrovoljni penzijski fond

Principi poslovanja dobrovoljnih penzijskih fondova različiti su od poslovanja osiguravajućih društava u oblasti štednih životnih osiguranja.

Sredstva osiguranika koji uplaćuju premiju životnog osiguranja nisu odvojena od imovine tih društava. Kod dobrovoljnih penzijskih fondova celokupna imovina fonda je potpuno odvojena od imovine društva za upravljanje i isključivo je vlasnišvo članova fonda, srazmerno njihovim ulaganjima. Shodno tome, članovima fonda je omogućeno da dnevno prate vrednost svog uloga, a prinos koji se ostvari u potpunosti se pripisuje individualnim računima članova fonda.

Najvažnije informacije o Generali dobrovoljnom penzijskom fondu možete pogledati u prospektima:

Najvažnija pitanja

Da li mogu da budem član fonda i za koga sve mogu da uplaćujem doprinose?
Ko određuje iznos doprinosa i koja je dinamika uplata?
Koliko je maksimalni neoporezivi iznos penzijskog doprinosa?
Kada i na koji način se mogu podići sredstva?
Da li se može uraditi transfer sredstava sa jednog u drugi fond?
Kako investiramo uplaćene doprinose?
Kako su obezbeđena uplaćena sredstva?