O fondu Index

Uložite u život kakav volite

Dobrovoljni penzijski fond vam omogućava da kroz uplate relativno malih penzijskih doprinosa tokom dužeg vremenskog perioda obezbedite dodatnu penziju koja ne zavisi od dužine i postojanja radnog staža.

Generali Index sredstva svojih članova ulaže isključivo u imovinu indeksiranu u evrima. Namenjen je konzervativnijim ulagačima čiji je cilj očuvanje imovine u evro protivvrednosti uz ostvarivanje prinosa na dugi rok.

Prepustite brigu o dodatnoj penziji nama.

 

Vaše beneficije

  • Jednostavan i pristupačan način štednje
  • Višestruki nadzor i kontrola poslovanja od strane NBS
  • Objedinjuje interese građana, poslodavca i države
  • Duži period članstva veća penzija (mlađe osobe su u prednosti)
  • Dužina radnog staža nema uticaja
  • Ne ukida pravo na državnu penziju
  • Olakšice za poslodavce – faktor za snažan razvoj i uspeh penzijskih reformi
fond index generali dobrovoljni penzijski fond

Godine 2010. Smo dobili dozvolu od Narodne banke Srbije za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Nova penzija. Tako smo postali drugo društvo na tržištu koje upravlja sa dva fonda.

Dobijanjem dozvole za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom NLB Nova penzija, odlučilio nam je da mu promenimo naziv u Generali Index. Pored toga, odlučeno je da transformisani fond investira u imovinu indeksiranu u evrima.

Najvažnije informacije o Generali dobrovoljnom penzijskom fondu možete pogledati u prospektima:

 

Najvažnija pitanja

Da li mogu da budem član fonda i za koga sve mogu da uplaćujem doprinose?
Ko određuje iznos doprinosa i koja je dinamika uplata?
Koliko je maksimalni neoporezivi iznos penzijskog doprinosa?
Kada i na koji način se mogu podići sredstva?
Da li se može uraditi transfer sredstava sa jednog u drugi fond?
Kako investiramo uplaćene doprinose?
Kako su obezbeđena uplaćena sredstva?