Ljudski resursi Generali osiguranja Srbije

Naša snaga su naši zaposleni.

Preko dve hiljade ljudi različitih profila čine našu snagu i najvredniji kapital.

Među nama su:

  • radoznali i bez predrasuda – uvek najbolji, željni znanja i puni motivacije koju nesebično dele sa kolegama, ljudi koji poštuju raznolikost i iz nje uče, sa zajedničkim ciljem da poboljšaju kvalitet života svojih kolega i klijenata.
  • inovativni, strastveni, drugačiji – oni koji vole izazove, sagledavaju stvari iz druge prespektive i umeju da komuniciraju i s kolegama i s klijentima.
  • etični, profesionalni i lojalni timski igrači – oni koji znaju da kroz rad na sebi kao i negovanje visokih poslovnih standarda mogu da pruže najbolju uslugu, da se dugogodišnji odnosi zasnivaju na uzajamnom poverenju i da se uspeh kompanije ogleda prvenstveno kroz njih same i njihovu komunikaciju sa kolegama i klijentima.

Zajedno smo orijentisani ka jednom cilju ‒ da Generali Osiguranje Srbija i Generali Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom budu lideri na tržištu osiguranja u Srbiji.