Menadžment

Odbor direktora

Darko Radovanović, izvršni direktor, predsednik Odbora direktora
Marina Vukosavljević, izvršni direktor
Patrik Hudec, neizvršni direktor
 

Investicioni odbor

Nataša Marjanović, CFA, predsednik Investicionog odbora
Marina Vukosavljević, član
Darko Marković, FRM, član, portfolio menadžer