Menadžment

Odbor direktora

Ivan Ristić, predsednik odbora direktora
Patrik Hudec, neizvršni direktor
 

Investicioni odbor

Nataša Marjanović, CFA, predsednik Investicionog odbora
Sonja Mrmak, član, direktor sektora za investiranje
Slavko Davidović, CFA, član, portfolio menadzer