Menadžment

Odbor direktora

Marina Vukosavljević, izvršni direktor
Patrik Hudec, neizvršni direktor
 

Investicioni odbor

Nataša Marjanović, CFA, predsednik Investicionog odbora
Marina Vukosavljević, član
Sonja Mrmak, član, portfolio menadžer