Menadžment

Odbor direktora

Ivan Ristić, predsednik odbora direktora
Patrik Hudec, neizvršni direktor
Sonja Mrmak, izvršni direktor
 

Investicioni odbor

Nataša Marjanović, CFA, predsednik Investicionog odbora
Sonja Mrmak, član, izvršni direktor
Slavko Davidović, CFA, član, portfolio menadzer