Osnivači društva

Generali Grupa

Generali grupa jedan od najznačajnijih učesnika na globalnom finansijskom i osiguravajućem tržištu.

  • Osnovana 1831. godine;
  • Posluje u preko 50 zemalja sveta;
  • Ima više od 500 internacionalnih kompanija;
  • Zapošljava 82000 ljudi;
  • Ima 69 miliona klijenata;
  • Preko 460 milijardi evra imovine

Saznajte više o kompaniji Generali Group: http://www.generali.com/

 

Generali Osiguranje Srbija

Generali Osiguranje Srbija je druga najveća osiguravajuća kompanija na domaćem tržištu osiguranja, na kojem brižljivo gradi Generali svet od 2006. godine. Od osnivanja (1998.) beleži brz i stabilan razvoj i danas je tržišni lider u životnom i zdravstvenom osiguranju.

Osnivač je Generali Reosiguranja Srbija, Akcionarsko društvo za upravljanje Dobrovoljnim penzijskim fondom Generali Beograd – prvog takvog društva u Srbiji, i Generali Osiguranja Montenegro – kompanije za neživotno osiguranje u Crnoj Gori.

Saznajte više o kompaniji Generali Osiguranje Srbija: http://www.generali.rs/

Generali dobrovoljni penzijski fond je prvi privatni penzijski fond osnovan u Srbiji, shodno odredbama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima.