Prigovor

Procedure za rešavanje prigovora

Ukoliko imate neki prigovor na poslovanje Akcionarskog društva za upravljanje Dobrovoljnim penzijskim fondom Generali Beograd, možete nam se obratiti. Prigovor se podnosi licima ovlašćenim za rešavanje prigovora.

Društvo je u obavezi da u roku od 30 dana od dana prijema prigovora odgovori na isti. Ukoliko Društvo ne odgovori u navedenom roku ili član nije zadovoljan odgovorom, prigovor može podneti Narodnoj banci Srbije.

Ovde možete preuzeti obaveštenje o načinu podnošenja prigovora društvu za upravljanje, načinu postupanja društva za upravljanje po podnetom prigovoru, kao i mogućnostima i načinu podnošenja prigovora Narodnoj banci Srbije, a u skladu sa Odlukom o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga koje pružaju društva za upravlajnje dobrovljnim penzijskim fondovima.

Ukoliko niste zadovoljni našom odlukom ili ona nije doneta u propisanom roku, možete se obratiti Narodnoj banci Srbije podnošenjem predloga za posredovanje, odnosno prigovora na jedan od sledećih načina:

  • Poštom, na adresu Narodna banka Srbije, Poštanski fax 712, 11 000 Beograd
  • Elektronski, preko internet prezentacije Narodne banke Srbije: www.nbs.rs.

Polja označena sa * su obavezna

Za sve Vaše komentare, sugestije i pitanja možete nas kontaktirati i putem:

  • Kontakt centra: 011 222 0 505
  • Pošte: Akcionarsko društvo za upravljanje Dobrovoljnim penzijskim fondom Generali Beograd, Vladimira Popovića 8, 11070 Novi Beograd