Vest

Novi maksimalni neoporezivi iznos penzijskog doprinosa

01.02.2023

Shodno Zakonu o porezu na dohodak građana izvršeno je usklađivanje dinarskih neoporezivih iznosa tako da, od 1. februara 2023. godine, maksimalni iznos neoporezivih uplata u dobrovoljne penzijske fondove povećan je na 7.529 dinara. Dosadašnja gornja granica za neoporezivanje uplata doprinosa iznosila je 6.541 dinara.

Od 1. februara poslodavci mogu da povećaju iznos doprinosa koje uplaćuju za svoje zaposlene, oslobođeni od plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, do sume od 7.529 dinara.