Vest

Smanjenje naknade za upravljanje fondom

05.12.2017

 

Od 01.01.2018. godine shodno izmenama Pravilnika o tarifi, smanjen je gornji limit za obračun naknade za upravljanje fondom sa 2% na 1,25% od obračunske vrednosti imovine fonda.

Generali Društvo za upravljanje uvodi niže naknade u zavisnosti od akumuliranih sredstava i ostvarenog prinosa fonda.