Godinu dana rada prvog privatnog penzijskog fonda u Srbiji

Petak, 07. septembar  2007.

Prvi privatni penzijski fond u Srbiji Delta Generali dobrovoljni penzijski fond nakon godinu dana od osnivanja zadobio je poverenje više od 32.255 članova, a ukupan prinos koji je ostvario za svoje članove dostigao je 45,2 miliona dinara. Imovina Delta Generali Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom tokom prve godine uvećana je za više od 2,5 puta sa početnih 195,3 miliona dinara na sadašnjih 496,2 miliona (6,2 miliona evra).

Početkom 2006. godine Delta Generali Osiguranje osnovalo je Delta Generali društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, koje je prvo u Srbiji dobilo dozvolu za rad od Narodne banke Srbije. Dozvola za rad dobijena je 8. septembra, dok je sa objavom investicione jedinice početo 15. novembra 2006. godine. U prvoj godini rada Delta Generali dobrovoljni penzijski fond je proširio poslovnu mrežu koju sada čine 32 grada širom Srbije i zapošljava 117 osoba.

"Bilo je normalno da Delta Generali Osiguranje, sa dva jaka osnivača, kao što su Delta Holding, najveća srpska privatna kompanija i Generali, treća po veličini evropska osiguravajuća kuća, osnuje prvi dobrovoljni privatni penzijski fond. Veoma sam zadovoljan poslovnim rezultatima našeg penzijskog fonda u prvoj godini i očekujem da se u narednom periodu nastavi rast, kako broja članova fonda, tako i vrednosti investicione jedinice. Tržište dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji je u fazi dinamičnog razvoja. Očekujemo da je uvođenje III stuba sa dobrovoljnim penzijskim fondovima odlična test faza koja će da ohrabri državu da donese odluku o uvođenju i obaveznog privatnog penzijskog osiguranja, tzv. II stub", izjavio je na konferenciji za novinare Nebojša Divljan, predsednik Upravnog odbora i generalni direktor Delta Generali Osiguranja.

Neprekidno najveća vrednost investicione jedinice u odnosu na druge penzijske fondove

Najbolji pokazatelj uspešnog upravljanja sredstvima članova Delta Generali dobrovoljnog penzijskog fonda je rast vrednosti investicione jedinice. Dobrim i sigurnim investiranjem sredstava svojih članova Delta Generali dobrovoljni penzijski fond ostvario je rekordan rast na srpskom tržištu. 15. novembra 2006. godine počelo je objavljivanje vrednosti investicione jedinice koja je iznosila 1.000,00 dinara, a danas 07.09. ona iznosi 1.223,69 dinara.

U najvećem broju firmi i institucija čiji su poslodavci omogućili zaposlenima da izaberu privatni penzijski fond u koji žele da im se uplaćuju dobrovoljni penzijski doprinosi, najviše zaposlenih je izabralo Delta Generali dobrovoljni penzijski fond.

U odnosu na druge fondove Delta Generali dobrovoljnom penzijskom fondu je pristupio najveći broj zaposlenih iz preduzeća i ustanova čiji poslodavci uplaćuju dobrovoljne penzijske doprinose u fond koji zaposleni sami izaberu. Ovo se odnosi na zaposlene u nekim od najvećih kompanija u Srbiji, kao što je 5.209 zaposlenih u JP PTT saobraćaja Srbija, 1.331 zaposleni u Narodnoj banci Srbije i preko 14.000 članova kojima doprinose uplaćuje Naftna industrija Srbije.

Inače, za većinu članova Delta Generali privatnog penzijskog fonda doprinose uplaćuju poslodavci, koji su na uplate do 3.000 dinara oslobođeni obaveze plaćanja poreza. Devedeset odsto uplata u Delta Generali dobrovoljni penzijski fond čine uplate poslodavaca, 3 odsto svih uplata čine individualne uplate, dok 7 odsto čine zajedničke uplate poslodavaca i zaposlenih.

"Prva godina rada donela nam je vredno iskustvo u upravljanju sredstvima naših članova. Kao prvi privatni penzijski fond ponosni smo što nam već godinu dana naši članovi ukazuju poverenje i što iz dana u dan imamo sve više onih koji se odlučuju da za stare dane štede u našem fondu. Imponuje nam lista firmi i preduzeća čiji zaposleni su sa nama sklopili ugovor i to nam je još jedan dokaz da smo na dobrom putu u poslu kojim se bavimo. Zadovoljni smo zbog dobrih rezultata u prvoj godini, a nadam se da ovo zadovoljstvo dele i naši članovi, jer vrednost naše investicione jedinice pokazuje da se dobro brinemo o njima", istakla je Nataša Marjanović, direktor i portfolio menadžer Društva za upravljanje Delta Generali Dobrovoljnog Penzijskog Fonda.

U poslednja tri meseca broj uplata članova Delta Generali dobrovoljnog penzijskog fonda je u velikom porastu, da bi u avgustu bio ostvaren rekord sa uplatama koje su dostigle skoro 50 miliona dinara.

Sa svojim osnivačem Delta Generali Osiguranjem, Delta Generali dobrovoljni penzijski fond pripada Generali grupi (Đenerali), koja postoji 175 godina i danas posluje u 40 zemalja u svetu, a poseduje veliki broj drugih penzijskih fondova, 113 osiguravajućih kompanija, kao i veći broj banaka i kompanija koje se bave nekretninama.