Izmena obračuna vrednosti investicione jedinice

Petak, 06. jul  2007.

Narodna banka Srbije donela je Odluku o izmeni Odluke o otvaranju, vođenju i prenosu individualnih računa članova dobrovoljnog penzijskog fonda koja stupa na snagu 9. jula 2007. godine.

Ovom odlukom promeniće se način obračuna vrednosti investicione jedinice.u fondu, što podrazumeva da će se penzijski doprinosi uplaćeni do 24 časa svakog radnog dana konvertovati u investicione jedince prema vrednosti investicione jedinice obračunatoj za taj dan.

Obračun investicione jedinice vrši se narednog radnog dana.

Sve uplate izvršene prethodnog radnog dana do 24 časa ulaze u obračun investicione jedinice tekućeg dana (na dan obračuna).

Vrednost investicione jedinice na sajtu Delta Generali dobrovoljnog penzijskog fonda objavljivaće se odmah po izračunavanju, dok će se vrednost u novinama objavljivati dan kasnije.