Saopštenja za medije

Beograd, 01. februar 2012.

Povećan iznos neoporezivih uplata

  • 
    Povoljnije poreske olakšice za članove dobrovoljnog penzijskog fonda
  • Povećana maksimalna neoporeziva uplata doprinosa na 4.647,00 dinara