Impressum

Akcionarsko društvo za upravljanje Dobrovoljnim Penzijskim Fondom Generali, Beograd

Adresa Vladimira Popovića 8, 11070 Novi Beograd
Telefon +381 (0)11 20 11 764
E-mail penzijskifond@generali.rs
Matični broj 20200677
PIB 104610460
Broj Rešenja o izdavanju dozvole za radi upravljanje Fondom G-br 8072 od 08.09.2006.
Kastodi banka Societe Generale banka Srbija a,d, Beograd, Bul. Zorana Đinđića 50a/b, 11070 Novi Beograd