Fond INDEX

13. decembra 2010. godine društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Delta Generali, kao najbolji ponuđač, dobilo je dozvolu od Narodne banke Srbije za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Nova penzija. Tako je postalo drugo društvo na tržištu koje upravlja sa dva fonda.

Dobijanjem dozvole za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom NLB Nova penzija, Delta Generali društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima odlučilio je da mu promeni naziv u Delta Generali Index (Prospekt Dobrovoljnog penzijskog fonda DELTA GENERALI Index). Pored toga, odlučeno je da transformisani fond investira u imovinu indeksiranu u evrima.