Poreski tretman

Poreski tretman uplata

Uplata penzijskog doprinosa od strane poslodavca/organizatora penzijskog plana u dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove oslobođena je plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za iznose do 5.501,00 dinara po zaposlenom mesečno.

Uplata penzijskog doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove koje poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog, člana dobrovoljnog penzijskog fonda, oslobođena je plaćanja poreza na dohodak građana za iznose do 5.501,00 dinara mesečno.

Napomena: Svaki član Fonda može iskoristiti olakšice po oba navedena osnova (do 5.501,00 dinara koje uplaćuje poslodavac iz sopstvenih sredstava i do 5.501,00 dinara koje poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog-člana Fonda (administrativna zabrana).