Fond BASIC

Na ovaj način građani, koji žele da dodatno obezbede prihode u starosti, mogu sami ili posredstvom svojih poslodavaca, da uplaćuju doprinose u Generali dobrovoljni penzijski fond i štede za svoju penziju.

Generali, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, osnovalo je Generali OSIGURANJE, koje je jedan od lidera na tržištu osiguranja u Srbiji i zajednička kompanija Delta Holdinga i Generali grupe (Đenerali grupe). S tradicijom od 179. godina Generali grupa je jedna od vodećih svetskih osiguravajućih kompanija koja posluje na pet kontinenata u 68 zemalja sveta i zapošljava oko 85.000 ljudi. U 2009. godini Generali grupa je u oblasti osiguranja ostvarila preko 70 milijardi evra premije (www.generali.com).

Principi poslovanja dobrovoljnih penzijskih fondova različiti su od poslovanja osiguravajućih društava u oblasti štednih životnih osiguranja.

Sredstva osiguranika koji uplaćuju premiju životnog osiguranja nisu odvojena od imovine tih društava. Kod dobrovoljnih penzijskih fondova celokupna imovina fonda je potpuno odvojena od imovine društva za upravljanje i isključivo je vlasnišvo članova fonda, srazmerno njihovim ulaganjima. Shodno tome, članovima fonda je omogućeno da dnevno prate vrednost svog uloga, a prinos koji se ostvari u potpunosti se pripisuje individualnim računima članova fonda.

Osnivanje Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom označava početak rada prvog dobrovoljnog penzijskog fonda u Srbiji. Verujemo da će Generali dobrovoljni penzijski fond dati snažan doprinos penzijskim reformama u interesu Srbije i njenih građana.

U nastavku predstavljamo javnosti skraćeni prospekt Generali dobrovoljnog penzijskog fonda koji sadrži najvažnije informacije o Generali dobrovoljnom penzijskom fondu.