Pravila poslovanja

Na osnovu odredaba Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ("Službeni glasnik RS" broj 85/2005 i 31/2011) i na osnovu člana 31. Odluke o osnivanju Akcionarskog društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali, Beograd, Upravni odbor Društva na sednici održanoj 26.09.2011. godine, donosi: