Portfolio menadžer

Aleksandar Štajner, CFA, portfolio menadžer Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Delta Generali

Karijeru u finansijskom sektoru je započeo 2006. godine u investicionoj banci Citadel Financial Advisory gde je bio zadužen za tržišne analize, finansijski due diligence, benčmarking, izradu i razvoj DCF modela, a pre toga je radio kao saradnik u izvođenju nastave u Beogradskoj otvorenoj školi, zadužen za održavanje i koordinaciju nastavnog procesa na modulima Tržišna ekonomija i Finansijska tržišta.

U Delta Generali dolazi u martu 2007. na poziciju portfolio analitičara, gde obavlja poslove analize postojećeg portfolia i izrade predloga za moguća poboljšanja, investiranja sredstava fonda, analize tržišta i rizika.

Od decembra 2010. godine je na poziciji portfolio menadžera.

Ima svetski najpriznatiju licencu u području investicionog odlučivanja Chartered Financial Analyst (CFA) u organizaciji američkog CFA Instituta, kao i licencu portfolio menadžera koju je izdala Komisija za hartije od vrednosti.

Uporedo sa redovnim aktivnostima, predavač je u međunarodnoj školi za poslovnu edukaciju BusinessAcademy na odseku za finansijski menadžment (na modulima portfolio menadžment, finansijske institucije, upravljanje finansijskim rizikom).

Rođen je 1979. godine u Beogradu gde je i diplomirao na Fakultetu organizacionih nauka.