Portfolio menadžer

Darko Marković, portfolio menadžer Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali

Karijeru u finansijskom sektoru je započeo u avgustu 2011. godine u kompanijama Generali Osiguranje i Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali.

Bio je zadužen za praćenje finansijskih rizika, razvoj modela za upravljanje i merenje tržišnih rizika (Vrednost pod rizikom), izračunavanje i simuliranje različitih scenario analiza i stresnih scenarija na portfolijima, benčmarking, vrednovanje hartija od vrednosti i sprovođenje drugih analiza finansijskih tržišta za investiranje i procenu finansijskih rizika. Od februara 2013. godine je zadužen i za identifikaciju, razvoj modela VaR i merenje negativnih efekata finansijskih rizika i u kompaniji Generali Reosiguranje.

U periodu 2010-2011. godine bio je angažovan na izvođenju vežbi u toku letnjeg semestra na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na predmetima Ekonomika preduzeća i Međunarodna ekonomija. Na predmetu Međunarodna ekonomija bio je angažovan i u toku letnjeg semestra 2012. godine.

Od septembra 2014. godine je na poziciji portfolio menadžera.

Poseduje licencu portfolio menadžera koju je izdala Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije, a takođe je kandidat za drugi nivo u CFA programu u organizaciji CFAI i drugi nivo u FRM programu u organizaciji GARP.

Rođen je 1985. godine u Požarevcu, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na kome je upisao i master studije u okviru međunarodnog mastera iz kvantitativnih finansija (IMQF). Kao autor/koautor objavio je i nekoliko stručnih tekstova iz ekonomije u domaćim publikacijama.