Osnivači Društva

GENERALI

Generali grupa je jedan od najznačajnijih učesnika na globalnom finansijskom i osiguravajućem tržištu.

  • Osnovana 1831. godine
  • Posluje u 60 zemalja sveta
  • Ima više od 500 internacionalnih kompanija
  • Zapošljava više od 82.000 ljudi
  • Ima više od 65 miliona klijenata
  • Preko 460 milijardi evra imovine

Data/Images/generali.jpg

 

DELTA HOLDING

Delta Holding je poslovni sistem koji je do prošle godine zapošljavao 25.000 ljudi i ostvarivao 3 milijarde evra ukupnog prihoda, po čemu je bio najveća kompanija u Srbiji i jedna od najvećih u regionu. I danas je Delta Holding, sa 7.700 zaposlenih, jedna od pet najvećih kompanija u našoj zemlji.

 

 

 

Data/Images/deltaholding_no1.jpg

Delta Generali dobrovoljni penzijski fond je prvi privatni penzijski fond osnovan u Srbiji, shodno odredbama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima.