Osnivači Društva

GENERALI

Generali grupa je jedan od najznačajnijih učesnika na globalnom finansijskom i osiguravajućem tržištu.

  • Osnovana 1831. godine
  • Posluje u 60 zemalja sveta
  • Ima više od 500 internacionalnih kompanija
  • Zapošljava više od 82.000 ljudi
  • Ima više od 65 miliona klijenata
  • Preko 460 milijardi evra imovine

Generali Osiguranje Srbija a.d.o.

Generali Osiguranje je druga najveća osiguravajuća kompanija na domaćem tržištu osiguranja, koja se bavi svim vrstama životnih i neživotnih osiguranja. Kompanija je tržišni lider u životnom osiguranju, dobrovoljnom zdravstvenom i međunarodnom putnom osiguranju.

Generali dobrovoljni penzijski fond je prvi privatni penzijski fond osnovan u Srbiji, shodno odredbama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima.