Direktor

Nataša Marjanović, CFA, predsednik Upravnog odbora i direktor Generali Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

Nataša MarjanovićRođena je 7. decembra 1978. godine u Beogradu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pre roka, sa prosečnom ocenom 9,81.

Karijeru je započela 2001. godine u Odeljenju za upravljanje deviznim rezervama Narodne banke Srbije, gde je za kratko vreme postala i najmlađi glavni diler/portfolio menadžer u istoriji NBS. Bila je odgovorna za upravljanje portfoliom hartija od vrednosti, koje čine najveći deo deviznih rezervi Narodne banke Srbije.

Avgusta 2005. godine postaje menadžer sektora sredstava i likvidnosti Piraeus banke a.d. Beograd gde radi na formiranju i organizaciji savremenog Sektora za za upravljanje sredstvima i likvidnšću.

U Generali dolazi septembra 2006. kao prvi portfolio menadžer prvog dobrovoljnog penzijskog fonda u Srbiji.

Od početka 2007. godine na čelu je Generali Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom. Od 2011. godine odgovorna je i za upravljanje sredstvima/kapitalom svih kompanija u okviru Generali Osiguranja (Osiguranje, Reosiguranje i kompanije u Crnoj Gori).

Predsednik je Upravnog odbora Udruženja finansijskih analitičara Srbije, predsednik Upravnog odbora Generali Life Crna Gora i predsednik Investicionog komiteta Generali Osiguranja.

Od 2005. godine ima svetski najpriznatiju licencu u području investicionog odlučivanja Chartered Financial Analyst (CFA) u organizaciji američkog CFA Instituta, kao i prvu licencu portfolio menadžera koju je izdala Komisija za hartije od vrednosti.

Uporedo sa redovnim aktivnostima, bila je i asistent na Ekonomskom fakultetu i predavač na specijalizovanim kursevima za pripremu za polaganje CFA ispita.