Kalkulator penzija

Iznosi koji se dobiju izračunavaju se na osnovu parametara koje ste sami odredili. Dati prinosi i iznosi nisu garancija budućih rezultata.

Basic
Index

I

Periodične uplate

Prinos na godišnjem nivou
Mesečna uplata RSD
Stopa ulazne naknade
Period uplate (broj godina)
Akumulirana suma
RSD
Period isplate (broj godina)
Iznos mesečne isplate
RSD

II

Jednokratna uplata

Prinos na godišnjem nivou
Jednokratna uplata RSD
Stopa ulazne naknade
Period članstva
Akumulirana suma
RSD
Period isplate (broj godina)
Iznos mesečne isplate
RSD

I

Periodične uplate

Prinos na godišnjem nivou
Valuta
Mesečna uplata EUR
Stopa ulazne naknade
Period uplate (broj godina)
Akumulirana suma
EUR
Period isplate (broj godina)
Iznos mesečne isplate
EUR

II

Jednokratna uplata

Prinos na godišnjem nivou
Valuta
Jednokratna uplata EUR
Stopa ulazne naknade
Period članstva
Akumulirana suma
EUR
Period isplate (broj godina)
Iznos mesečne isplate
EUR